Infirmus - När du blifwer sjuk

from by Huldreslåt

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 USD  or more

     

lyrics

Vart jag mig vänder lider jag ve
Min' ögon förmörkas, jag kan ej se
Var är nu världens ära?
Mig hjälper ej råd, ej läkedom
Ve mig jag hit till världen kom
Sjukdom vill mig förtära

Flenen bryter fötter och händer
Av stor värk utfalla mina tänder
Podager står i min sida
Räcker ned till båda bleka benen
Ligger på bädden så som kalla stenen
Krampen drar mig alltida

Mitt hjärta värker och allt mitt liv
Som däri stode en dragen kniv
Ryggen min brister i stycke
Lätet mitt tystnar, det är ej stort
Ack, ve, vad idel illa jag gjort?
Ingen till mig har tycke

Agnus Dei

Över gräs och gråa hus flyger natten som ett sus
Bleka stjärnor blinka fattigt från sin sky
Över heden, ifrån väster, nedåt tjärnen går ett ljus
Går en sång över näckrossållad dy
Och stormen sjunger, svart och vitt, och i skum kring Härnaön
Sjunga vågorna om ödemarkens nöd
Över svarta vreda vatten spelar natten upp till bön
Ty en spelman och en drömmare är död

Är här nu någon kvinna eller man?
Stänk på mig helgat vatten med din hand
Jag mister nu visst min anda
Världen vad du benarrat mig har
Tiden mitt sinne vill hålla kvar
Bojor så tunga att handa

Må jag ropa ack, ve och våda
Ingen vill mig se eller skåda
Mitt liv nu går mot sin ända
Tänker på, jag gruvas och lider
En gång död, jag död är alltider
Min dömda själ skall nu stranda
Min dömda själ skall nu stranda

--

ENGLISH TRANSLATION:

Infirmus - Whenas ye sick become
Wherever I turn I suffer distress
My eyes darken, I cannot see
Where is now the glory of the world?
No advices help me, no healing
Woe is me, that I came to the world
Illness wants to devour me

Rheumatism breaks my feet and hands
In great pain my teeth do fall
Gout is in my side
It reaches down to both my pale legs
I lie in bed like a cold stone
Cramps pull me constantly

My heart aches and all of my life feels
As if it stood on the edge of a drawn knife
My back breaks in pieces
My sound quietens, it is not big
Alas, woe is me, what sheer wrong have I done?
No one for me has a liking
Agnus Dei

Over grass and grey houses night flies as a murmur
Faded stars blink weakly from their sky
Over the moor, from the west, down the pond a light goes
There goes a song over the water lily-covered mud
And the storm sings, black and white, and in the foam around Härnaön island
The waves sing of the needs of the wilderness
Over black, wrathful waters night plays in prayer
For a folk musician and a dreamer is dead

Is there here any woman or man?
Throw some holy water over me
For I´m certain I´m losing my breath
Oh world, you have deceived me
Time wants to retain my mind
Chains so heavy to bear

I might shout alas, woe and calamity
Nobody wants to see or behold me
My life is headed towards its end
I think, I worry and suffer
Once dead, I am dead forever
My damned soul will now founder
My damned soul will now founder

credits

from Vallfärd och Viljevandring, released May 23, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Huldreslåt Buenos Aires, Argentina

Huldreslåt is a Swedish/Argentine Nordic folk music band.

- Martin Fuchinecco: violin, nyckelharpa, kantele, säckpipa.
- Johanna Ribnikov Gunnarsson: vocals, kulning, tin whistle, anglo-concertina.
- Sergio Ribnikov Gunnarsson: vocals, irish bouzouki, offerdalspipa, härjedalspipa, percussion.
... more

contact / help

Contact Huldreslåt

Streaming and
Download help

Redeem code