Bryggstolen går

from by Huldreslåt

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 USD  or more

     

lyrics

Ölet vi brygga, vi trygga vårt gästabud
Ölet vi brygga, vi trygga var dag
Ölet vi brygga, vi trygga vårt levnadsbud
Ölet vi brygga är oss till behag

Ölet ska drickas till vardags, till helgdags
Att delas, att njutas i välgång och nöd
Vi dricker på festen, med gästen, med prästen
Förresten så dricker vi intill vår död

Kornet ska sås, ska skördas, ska stöpas
Ska läggas i blöt i balja
Maltet ska fås, från groning, från kölning
Från brygghuset bryggerskan når
Bryggstolen går!

Ölet ska bryggas, kan kryddas med lingonbär
Ölet ska bryggas, kan kryddas med pors
Ölet ska bryggas, kan kryddas med tranebär
Ölet bör bryggas på humle förstås

Mältning, sen mäskning, sen lakning, sen vörtkokning
Kylning, sen jäsning, sen tappning på fat
Dragning och lagring, och kryddning, vår bryggning
Är färdig och ölet serveras så snart

Vatten vid törst, vi vilja ej, stilla dig
Illa det är för hälsan
Ölet dricks först, för kroppen, för hoppet
Från brygghuset bryggerskan når
Bryggstolen går!

Herreöl, fogdeöl, svenneöl, ämbetsöl
Skeppsöl och spisöl och sjukstuguöl
Barnöl och brudöl och julöl och påsköl och
Arvöl och gravöl, gott krögareöl

På gillet vi skålar för Herren för Frun, för
Sankt Göran, Sankt Olof, Sankt Erik förstås
Vi skålar för Alla Guds Helgon, för Gertrud, för
Benedikt och för det Heliga Kors

I klostrenas härd finns munkar som klunkar
Som drunknar i vin från druvor
Folket är flärdfritt, fröjdas från ölet
Från brygghuset bryggerskan når
Bryggstolen går!

I forna dar vårt brygghus var ett systraskap
Idag finns knappt nå´n kvar
När kvinnor bryggt, de går ej tryggt
Ölsmakar´n dömer ut vår dryck
Säg, varför kan en bryggarman
Stå utan skam?

Det sägs vi lockar män från gud
Med dryck och hor i ölahus
Så bra de har båd´ makt och bud
Som snart glöms bort i ölets rus

Bedragerskor, fresterskor, synderskor, häderskor
Så må det vá om vi sälja vårt öl
Men bryggerskor, krydderskor, tapperskor, säljerskor
Ger oss en del av vårt dagliga bröd

Visst kan de ställas och fällas vid härdadsrätt
Dömas till helvetets eviga eld
Men ölet vi prisa i visa, och spisa
Det gör vi med ölet i stopet upphällt

Ta dig ett glas, förälskad, förfärad
Förrän du i graven faller
Glaset ska tas med öl i för bättre liv
Brygghuset bryggerskan når
Bryggstolen går

--

ENGLISH TRANSLATION:

The brewing goes on
Beer we brew, we uphold our feast
Beer we brew, and guarantee it each day
Beer we brew, we safeguard our living
The beer we brew is pleasing to us

Beer should be drunk on a daily basis, on holidays
To be shared and enjoyed in good and bad times
We drink at the feast, with the guest, with the priest
By the way, we drink till our death

Barley should be sown, harvested, steeped
It should be immersed in water
Malt should be obtained by germination, by kilning
From the brew house the brewster emerges and
The brewing goes on!

Beer will be brewed, it can be seasoned with lingonberry
Beer will be brewed, it can be spiced with bog myrtle
Beer will be brewed, it can be seasoned with cranberries
Beer should be brewed from hops, of course

Malting, and mashing, then leaching, wort boiling
Cooling, fermenting, and then aging in a barrel
Resting and storing and spicing, our brewing
Is ready and soon shall be served

We do not want water when thirsty, restrain yourself
It is bad for your health
Beer comes first, for the body, for hope
From the brew house the brewster emerges and
The brewing goes on!

Beer for the lord, the bailiff, the knight, the officer
Beer for the ship, for the food and the infirmary
Beer for baptisms and weddings, for Yule and for Easter
Beer of inheritance, of the grave, delicious inn beer

At the guild we toast to the Lord, to the Lady
To Saint George, Saint Olaf, Saint Eric of course
We toast to all God’s saints, to Gertrude
To Benedict and the Holy Cross

By the cloisters’ hearth there are monks who sip
Who drown in wine from grapes
The people are free of vanity, they rejoice with beer
From the brew house the brewster emerges and
The brewing goes on!

In olden days our brew house was a sisterhood
Today hardly anyone’s left
When women brew they are not safe
The beer taster condemns our drink
Pray, why is it a brewer can stand without shame?

It is said we lead men away from god
With alcohol and whores in the beer house
It´s so good they have both power and bid
That soon are forgotten in their inebriation

Deceivers, temptresses, sinners, blasphemers
That we must be if we sell our beer
But brewsters, female seasoners, pourers and traders
Give us a share of our daily bread

Sure, they can be summoned and sentenced at the district court
Condemned to the eternal fires of hell
But beer we praise in ballad, and eating
That we do with beer in a raised tankard

Take a glass, in love, in despair
Before you fall to the grave
The glass should be filled with beer for a better life
From the brew house the brewster emerges and
The brewing goes on!

credits

from Vallfärd och Viljevandring, released May 23, 2015

tags

license

all rights reserved

about

Huldreslåt Buenos Aires, Argentina

Huldreslåt is a Swedish/Argentine Nordic folk music band.

- Martin Fuchinecco: violin, nyckelharpa, kantele, säckpipa.
- Johanna Ribnikov Gunnarsson: vocals, kulning, tin whistle, anglo-concertina.
- Sergio Ribnikov Gunnarsson: vocals, irish bouzouki, offerdalspipa, härjedalspipa, percussion.
... more

contact / help

Contact Huldreslåt

Streaming and
Download help

Redeem code